Privacyverklaring SlaAPP

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en we begrijpen dat u wilt weten hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze mobiele applicatie genaamd SlaAPP (hierna "App" genoemd) gebruikt.

  1. Verzameling van informatie

Wij verzamelen bepaalde informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u de App gebruikt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en betalingsinformatie. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van de App, zoals de functies die u gebruikt, de pagina's die u bezoekt en de frequentie en duur van uw activiteiten.

  1. Gebruik van informatie

We gebruiken de informatie die we verzamelen om u de App en de bijbehorende diensten te leveren, om uw ervaring te personaliseren en om onze diensten te verbeteren en te ontwikkelen. We kunnen uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen over nieuwe functies, producten of diensten waarvan wij denken dat u deze interessant vindt. We delen uw informatie niet met derden, tenzij dit nodig is om de App en de bijbehorende diensten te leveren of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  1. Beveiliging van informatie

We nemen de beveiliging van uw informatie serieus en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of vernietiging. We bewaren uw informatie alleen zolang als nodig is om de diensten te leveren waarvoor u zich heeft geregistreerd, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw informatie langer te bewaren.

  1. Toegang tot uw informatie

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie die wij verzamelen te bekijken, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor per e-mail of schriftelijk verzoeken. We zullen binnen een redelijke termijn reageren op uw verzoek en uw informatie aanpassen of verwijderen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  1. Cookies

De App maakt geen gebruik van cookies.

  1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat deze up-to-date blijft met onze praktijken en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. We zullen elke wijziging van deze privacyverklaring aankondigen via de App of per e-mail.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring of wilt u meer informatie over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen, neem dan contact met ons op via info@slaapp.nl.